Zjazd ZOG ZOSP RP w Rzgowie


   6 listopada 2021 r. W jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Prawdzie odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rzgowie. w zjeździe uczestniczyli delegaci z jednostek OSP z gminy Rzgów oraz władze Gminy m.in. Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie Radosław Pelka, Specjalista ds Rozwoju Gminy Miron Ossowski. [...]

   Po przyjęciu porządku obrad i powołaniu komisji zjazdu zostało przedstawione sprawozdanie z działalności ZOG i Komisji Rewizyjnej. W latach 2016-2021 udało się pozyskać 13 aut dla jednostek – w większości były to auta nowe dzięki dofinansowaniu które każdego roku zapewnia Gmina Rzgów zabezpieczając 500 tys. na zakup sprzętu i wozów.

   Najważniejszymi działaniami ZOG było utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach m.in. poprzez wyposażenie jednostek w system ładowania i podtrzymywania ładowania w pojazdach pożarniczych, organizacja zawodów sportowo-pożarniczych i uroczystości rocznicowych w jednostkach.

Ustępujący zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium.

Podczas zjazdu obyły się wybory nowych władz ZOG ZOSP RP w Rzgowie

Nowy zarząd ukonstytuował się następująco

 • PREZES                                  Dariusz Krzewiński

 • WICEPREZES                       Tadeusz Olban

 • WICEPREZES                       Jan Spałka

 • KOMENDANT GMINNY    Wojciech Gałkiewicz

 • SEKRETARZ                         Justyna Pacześniak

 • SKARBNIK                            Wojciech Pacholski

 • CZŁONEK PREZYDIUM    Adam Bednarczyk

 • CZŁONEK PREZYDIUM    Stanisław Gajdzicki

 • CZŁONEK PREZYDIUM    Sebastian Samborski

 • CZŁONKOWIE ZARZĄDU
   

 • Krystian Łuczyński
 • Krzysztof Gąsiorek
 • Włodzimierz Pytka
 • Janusz Pacześniak
 • Krzysztof Kauc
 • Wojciech Grzegorzak
 • Marcin Pytka
 • Sławomir Głaszcz
 • Szymon Kluka
 • Adam Jaworski

 

   Ustępujący zarząd oraz władze gminy otrzymali pamiątkowe tabliczki z podziękowaniami za zasługi, prace i wspieranie OSP.

   Burmistrz Gminy oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie złożyli podziękowania za działalność dla ustępujących władz a nowo wybranym złożyli życzenia i sukcesów na nadchodząca kadencję.

Galeria artykułu

 
 
Zarząd Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej
w Rzgowie
ul. Plac 500 Lecia 22, 95-030 Rzgów
tel. +48 42 214 12 10
email: prezes@osp.rzgow.pl
Licznik wizyt:Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rzgowie
Wszelkie prawa zastrzeżone