Wzory druków na kampanię sprawozdawczą OSP w 2022 roku


Druki obowiązujące

 

 1. Protokół z walnego zebrania sprawozdawczego
 2. Lista obecności członków OSP i MDP na walnym zebraniu sprawozdawczym
 3. Sprawozdanie z dzialalności Ochotniczej Straży Pożarnej
 4. Plan finansowy
 5. Sprawozdanie finansowe
 6. Raport Ochotniczej Straży Pożarnej
 7. Plan działalności Ochotniczej Straży Pożarnej
 8. Uchwała nr 1 walnego zebrania sprawozdawczego
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej
 10. Lista obecności osób zaproszonych
 11. Protokól Komisji Mandatowej walnego zebrania sprawozdawczego
 12. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków walnego zebrania sprawozdawczego
 13. Protokół Komisji Skrutacyjnej walnego zebrania sprawozdawczego
 14. Protokół Komisji Statutowej walnego zebrania sprawozdawczego
 15. Uchwała nr 2 walnego zebrania sprawozdawczego
 16. Wykaz zmian w statucie
      

 
Zarząd Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej
w Rzgowie
ul. Plac 500 Lecia 22, 95-030 Rzgów
tel. +48 42 214 12 10
email: prezes@osp.rzgow.pl
Licznik wizyt:Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rzgowie
Wszelkie prawa zastrzeżone