OSP Starowa Góra


ZARZĄD OSP W STAROWEJ GÓRZE 2021

Adres :

                               Starowa Góra ul. Kuchenna 2 , 95-030 Rzgów

                               email: osp.starowa.gora@wp.pl

                                

 

  • Zarząd
PREZES :                            Janusz Pacześniak
VICE PREZES :                   Sylwester Kardas
NACZELNIK :                      Rafał Gąsiorek
Z-CA NACZELNIKA  :          Krzysztof Kardas
SKARBNIK :                        Ewelina Purgat
SEKRETARZ :                     Justyna Pacześniak
GOSPODARZ :                   Grzegorz Trzuskowski
KRONIKARZ :                     Agata Torzewska-Burdziak
CZŁONEK ZARZĄDU :       Michal Torzewski
 
 
 
Historia OSP w Starowej Górze
 
Szanowni Państwo, drogie druhny i druhowie.
 
   Historia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starowej Górze sięga swymi korzeniami lat przedwojennych. Po wojnie mimo nielicznych czynnych strażaków oraz braku sprzętu, druhowie aktywnie uczestniczyli w akcjach przeciwpożarowych. Do dyspozycji mieli jedynie sześć koni i wóz z ręczną pompą. Do gaszenia pożarów woda czerpana była z sadzawek, które w tamtych czasach znajdowały się niemal w każdym gospodarstwie. Niestety nie posiadamy zbyt wiele dokumentów z tamtych lat, ale na podstawie relacji naocznych świadków ustaliliśmy, że pierwszym komendantem był Zygmunt Samiec, a po nim obowiązki przejęli Jan Redzynia, potem Bolesław Wojciechowski i Ryszard Trzuskowski. Od 1968r. obowiązki prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Starowej Górze pełnił druh Jerzy Stankiewicz.

   W 1981r. tuż przed stanem wojennym decyzją Państwowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych działalność jednostki w Starowej Górze została zawieszona. W 2003r. dzięki zapałowi kilki naszych Kolegów Ochotnicza Straż Pożarna w Starowej Górze została reaktywowana. Ogromną rolę w odrodzeniu straży odegrał Sławomir Piekarski. To właśnie On zarażając swym entuzjazmem doprowadził do wznowienia działalności jednostki w Starowej Górze.

   Pierwszy po reaktywacji zarząd to: Sławomir Piekarski – prezes, Sylwester Buchalski – zastępca prezesa, Wacław Dzikołowski – komendant, Arkadiusz Biaduń – zastępca komendanta, Grzegorz Trzuskowski – gospodarz, Tadeusz Szymczak – skarbnik, Paweł Snopek – sekretarz, Arkadiusz Krzewiński – kronikarz. W 2005r. dzięki hojności mieszkańców Starowej Góry zebraliśmy pieniądze na zakup sztandaru. Przez długi czas władze gminy Rzgów oraz inne straże z okolicznych wsi przyglądali się naszym poczynaniom, aż wreszcie po dwóch latach naszej ciężkiej pracy udowadniającej, że to nie jest tylko słomiany zapał 18 grudnia 2005r. zostaliśmy przyjęci w szeregi Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. 14 maja 2006r. został u nas zorganizowany Państwowy Dzień Strażaka podczas którego został poświęcony i oficjalnie nam wręczony sztandar. Ten dzień stał się także okazją do przekazania naszej jednostce samochodu średniego natarcia marki Magirus, którego zakup w dużej mierze zawdzięczamy władzom gminy Rzgów. We wrześniu 2008r. rozpoczęliśmy budowę garaży, która do ostatecznego ich wykończenia trwała 4 lata. W 2014r. dzięki staraniom władz naszej jednostki oraz naszego radnego, a zarazem wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej druha Stanisława Bednarczyka udało się zakupić dla naszej jednostki nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault. Finansowego wsparcia udzielili nam Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych, burmistrz Rzgowa Jan Mielczarek wraz z radnymi Urzędu Miejskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za co wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy
.
Galeria artykułu

 
 
Zarząd Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej
w Rzgowie
ul. Plac 500 Lecia 22, 95-030 Rzgów
tel. +48 42 214 12 10
email: prezes@osp.rzgow.pl
Licznik wizyt:Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rzgowie
Wszelkie prawa zastrzeżone