CTIF


Biuro Zarządu Głównego Związku OSP RP zamieszcza:
1. Regulamin młodzieżowych zawodów sportowo-pożarniczch wg CTIF opracowany na podstawie międzynarodowego regulaminu Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych uchwalonego na posiedzeniu Kierownictwa CTIF w dniu 6 marca 2004 r. w Erpeldingen (Luksemburg) i zatwierdzonego przez Radę Wykonawczą CTIF na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2004 r. w Laibach.
2. Regulamin tradycyjnych międzynarodowych zawodów pożarniczych wg CTIF - dla dorosłych - (tłumaczenie wydania 6 z 2002 r.). Regulaminy te są obowiązujące. Informujemy również, że regulamin tradycyjnych międzynarodowych zawodów pożarniczych wg CTIF - dla dorosłych - (tłumaczenie wydania 6 z 2002 r.) został wydany przez Biuro ZW Związku OS RP w Gdańsku w 2004 r.

Pliki do pobrania:

REGULAMIN TRADYCYJNYCH MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW POŻARNICZYCH


REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH ZAWODÓW SPORTOWO - POŻARNICZYCH

Dla znających język niemiecki i nie tylko podajemy adres strony internetowej, na której można obejrzeć i nauczyć się jak prawidłowo wykonać węzły do zawodów MDP CTIF lub np. zawiązać krawat www.klabautermann.de zakładka Knoten&Stecke


 
Zarząd Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej
w Rzgowie
ul. Plac 500 Lecia 22, 95-030 Rzgów
tel. +48 42 214 12 10
email: prezes@osp.rzgow.pl
Licznik wizyt:Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rzgowie
Wszelkie prawa zastrzeżone