Środki unijne a OSP


Wnioski, które otrzymały dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004-2006” Działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

Zadania te były realizowane przez OSP, przy ich udziale, we współpracy lub z wykorzystaniem ich obiektów.

Takich przedsięwzięć jest znacznie więcej dlatego prosimy o informowanie nas o nich oraz nadsyłanie na adresop@zg.zosprp.pl.

Prosimy o przesyłanie również innych wniosków o dofinansowanie działań podejmowanych we współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i oddziałami Związku OSP RP kierowanych do różnych instytucji (urzędów, stowarzyszeń fundacji). Chcielibyśmy za Waszą zgodą publikować je w celu promocji dobrych praktyk. Czekamy również na Wasze doświadczenia i uwagi z realizacji zadań, które są cenne szczególnie dla nas.

Prosimy każdorazowo o wyrażenie zgody na publikację przesłanych materiałów na naszej stroniewww.zosprp.pl

Serdecznie dziękujemy wszystkim Ochotniczym Strażom Pożarnym oraz Gminom, które odpowiedziały na nasz apel i przesłały owoce Swojej pracy.

2004 - 2006

2007 - 2013

Poniżej zamieszczamy projekty Programów Operacyjnych (zarządzanych centralnie) na lata 2007-2013, których priorytety i działania jeżeli będą dla nas korzystne mogą ułatwiać realizację zadań statutowych Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku OSP RP.

Programy te w części są już zgodnie z procedurą zatwierdzone przez Radę Ministrów i będą poddawane tzw. konsultacjom społecznym, w których oczywiście chcemy brać udział.

Prosimy o przesyłanie na adres: op@zg.zosprp.pl propozycji konkretnych zapisów do priorytetów i działań w tych programach jakie wg Was powinny się tam znaleźć – biorąc oczywiście pod uwagę ich obecny kształt, który generalnie nie ulegnie zmianom.


 
Zarząd Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej
w Rzgowie
ul. Plac 500 Lecia 22, 95-030 Rzgów
tel. +48 42 214 12 10
email: prezes@osp.rzgow.pl
Licznik wizyt:Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rzgowie
Wszelkie prawa zastrzeżone